Tor Sebergsen AS
org. nr. 938255865

Besøksadresse:
Terminalgata 52
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3296
9275 Tromsø

Telefon:
77 67 00 63


Ansatte

 Daglig leder
Navn: Rolf Sebergsen
Epost: rolf@sebergsen.no
Mobil: 98 21 74 71
 Servicetekniker
Navn: André Martin Hansen
Epost: andre.martin.hansen@sebergsen.no
Mobil: 98 21 74 74
 Servicetekniker
Navn: Tom Eriksen
Epost:tom.eriksen@sebergsen.no
Mobil: 98 21 74 73
 Regnskap
Navn: Linda Lian
Epost: linda.lian@sebergsen.no
Mobil: 98 21 74 75
 Servicetekniker
Navn: Søren Kristian Hofsøy Johannessen
Epost: soren.johannessen@sebergsen.no
Mobil: 98 21 74 72
 Hygienekonsulent
Navn: Torbjørn Pettersen
Epost: torbjorn.pettersen@sebergsen.no
Mobil: 98 21 74 76